Tradiční Velikonoce hledejte na Moravě


Velikonoce jsou vrcholem křesťanského kalendáře a jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Noc, kdy Kristus zázračně vstal z mrtvých, se začala označovat jako Velká noc, odtud název

Velikonoce. Jejich příchod znamenal také příchod sluníčka, tepla, jara.

Pašijový týden
Poslední týden čtyřicetidenního půstu se nazývá pašijový nebo svatý či veliký. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonočním pondělím.
Sazometná (popeleční) středa

Středa před Božím hodem velikonočním patří ještě k postní době. V lidovém prosedí se jí
říkalo škaredá, protože se toho dne vymetaly komíny. Škaredá prý proto, že se Jidáš
škaredil na Krista. Proto se podle lidové víry nesmí toho dne nikdo mračit, jinak by se
škaredil po všechny středy v roce.


Zelený čtvrtek
Měla se také jíst zelená strava (špenát, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok zdráv.
Kostelní zvony zní toho dne při mši naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty, „ odlétají
do Říma“. Hlas zvonů nahrazovaly o Velikonocích nejrůznější klapačky, řehtačky. Na
zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly dům ještě před východem slunce,
smetí se odnášelo za humna či na křižovatku cest, aby se v domě nezdržovaly blechy.

Velký pátek
V katolické liturgii je dnem hlubokého smutku, nekoná se mše a bohoslužba je složena jen
ze čtení textu a zpěvu. Na Valašsku na Velký pátek vyháněli dobytek s východem slunce
k potoku, kde jej umyli a sami se umyli také, aby byli zdrávi a dívky, aby byly hezké.
V tento den se také házela do studánek svěcená sůl a svěcené vazové dřevo. Večer se
smetlo v jizbě smetí a na Bílou sobotu do slunce východu se s ním běželo na zahradu a
spálilo se pod stromy, aby obrodily. Obecně se na Velký pátek nepracovalo. Bylo
zakázáno jíst chleba. Nesmělo se hýbat se zemí, nesmělo se také prát prádlo. S Velkým
pátkem byla spojena víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho dne dějí. Podle
lidové víry se země otevírala, aby na krátkou dobu odhalila ukryté poklady.

Bílá sobota
Toho dne se světil oheň. Tomuto úkonu se také říkalo „když se Jidáš pálí“, hospodáři si
při něm světili kousek dřeva vazového, březového nebo klokočového, opalujíce je nad
ohněm. Vezme-li se z toho svěceného ohně uhlík a dá se to chléva, v němž se chová černý
dobytek, bude se mu dobře dařit a nic mu neuškodí. Posype-li se tím uhlím a popelem
pole, bude se dařit obilí. V zahrádkách se na Bílou sobotu selo kvítí.

Boží hod velikonoční
V rámci svátku se provádělo okázalé svěcení velikonočních pokrmů – beránka, uzeného
masa, ale také vajec, chleba a vína. Těchto jídel se po kousku užívalo před obědem, aby
náhlý přechod k tučné stravě nepřivodil obtíže.


Pondělí velikonoční
O pondělí velikonočním, které se nazývalo také „červené“ podle červených vajec, se
slavila mrskačka. Chodili po ní děti, chasa, ale i ženatí muži. Děti sbíraly po příbuzných a
známých malovaná vejce, dospělí mrskali ženy na potkání i po domech. Na Valašsku se
mrskačce říkalo „šmigrust“.  Ženy a děvčata byly vyšlehány tatarem nebo jalovcem,
vyzdobenými barevnými stuhami, a na oplátku dávaly různobarevná vajíčka. Tento rituál
se do dnešních dnů nijak nezměnil. A jestli si těch pravých valašských Velikonoc chcete užít dosyta, vyrazte třeba do Valašského muzea v přírodě.

Veselé Velikonoce!

Zuzka


Blanka Straka

Máme rádi šaty ♥

Žádné komentáře:

Okomentovat